in den beginne...
...was er een strandwal uit de laatste ijstijd, waarop boeren zich vestigden en landerijen ontgonnen. Zo ontstonden nederzettingen in het bos aan het Spaarne. Spaerwou, zoals Spaarnwoude eerst werd genoemd.
de Stompe Toren in oude glorie hersteld
Een groepje enthousiastelingen begonnen in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw met het organiseren van culturele evenementen in het kerkje. Hun activiteiten kregen een juridische vorm door de oprichting van de Stichting Gilde van de Stompe Toren.

de restauratie
Al heel snel bleek het noodzakelijk dat er het een en ander aan het gebouw moest worden gedaan. Om een voorbeeld te noemen, de binnenwanden moesten worden opgeknapt en de trap in de toren was aan vernieuwing toe. Ook het metselwerk vertoonde de nodige mankementen.
Om ook aan de uitvoering van de diverse restauratiewerkzaamheden een juridische structuur te geven en om de diverse geldstromen te scheiden, werd in 1988 de Stichting Vrienden van de Stompe Toren in het leven geroepen. Er werd een commissie van aanbeveling gevormd en De Vrienden zochten sponsoren voor de restauratie. Regelmatig deden ze een beroep op het Nationaal Restauratiefonds en op het gebied van financiële ondersteuning leverde ook de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een belangrijke bijdrage. In 2008 deden De Vrienden met succes een beroep op de Provincie Noord-Holland voor subsidie.
In de afgelopen periode hebben De Vrienden weer diverse zaken geregeld: de verlichting van de toren is gerepareerd. Iedere avond staat ons kerkje er weer prachtig verlicht bij. Tot een uur of elf, want dan gaat de verlichting weer uit. We houden immers rekening met de natuur en het nachtleven rondom de toren moet ongestoord voortgezet kunnen worden.

In 2012 is de voordeur vervangen. De oude grenen deur is omstreeks 1925 in de toren geplaatst en is daarna vele malen gerepareerd. Er ontstonden kieren onder de deur en doorgaans medio februari konden we de eerste padden aantreffen in het kerkje. De Vrienden hebben een prachtige nieuwe hardhouten voordeur laten maken, geheel in de oude stijl.

huidige projecten
De restauratie is inmiddels zo goed als afgerond. De Vrienden hebben aan de buitenzijde een aantal verfraaiingen  aangebracht, zoals een nieuwe vergulde torenhaan die met alle windrichtingen mee kan draaien. Er is een uurwerk geplaatst welke niet alleen grondig is gerestaureerd en nagekeken, maar ook voorzien van hypermoderne electronica: het wordt aangestuurd door atoomtijd vanuit Duitsland! Omdat het oude, maar in ere herstelde, uurwerk toch elk uur zo'n 15 seconden vóór loopt, wordt de klepel tegengehouden om, na de gemeten tijd, weer te worden losgelaten en om zo weer de precieze tijd aan te geven. Er werd ook meteen een wijzerplaat aangebracht, afkomstig uit een gesloopte kerk. Na eerst te zijn gerestaureerd pronkt hij nu op de buitenmuur van de toren. De luidklok werkt door middel van een wiegestoel. Deze moest ook worden hersteld en werkt weer volledig. Ook de klepel is weer te bedienen op de begane grond, door middel van een touw. Hier wordt veel gebruikt van gemaakt bij bruiloften.  
voorzitter Ruud van Dobben bij het oude uurwerk
kabinet-orgel
Het laatste project is de restauratie van het Kabinet-orgel. Dit zal worden uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw in Zaandam. In eerste instantie gaat het om het orgel wil bespeelbaar te maken: de overbrenging van de toetsen naar de kleppen moet worden gerepareerd. Ook de constructie van de blaasbalg moet gedeeltelijk worden vervangen.
Het Klaas van Warmerdam kabinet-orgel
Back to Top